Onafhankelijke inspecteur voor brandmeldinstallaties en ontruimingssystemen.

KFSI heeft ruim 25 jaar ervaring en is landelijk actief.

Als gebruiker van een gebouw ben je volgens het Besluit Bouwwerken Leefomgeving verantwoordelijk voor de brandveiligheid van het pand. KFSI ontzorgt jou volledig en biedt gegarandeerd de laagste prijzen en snelste doorlooptijden. 

Waarom een inspecteur nodig?

Waarom heb je een ervaren inspecteur nodig voor je brandmeldinstallatie? Brandbeveiliging heeft als doel om de veiligheid van mensen en dieren te kunnen waarborgen. Daarnaast is het beperken van materiële schade en het continueren van het bedrijfsproces een belangrijk doel. Deze doelen kunnen gewaarborgd blijven als de kwaliteit van het brandmeld- en ontruimingsalarmsysteem middels een onafhankelijke inspectie worden geïnspecteerd.

Brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties dienen aan de wettelijke minimale eisen volgens het Besluit Bouwwerken Leefomgeving te voldoen. Gestelde eisen vanuit het bevoegd gezag, verzekeraar en eigenaar/gebruiker worden ook geïnspecteerd.

Ruim 25 jaar ervaring

KFSI voert inspecties uit in heel Nederland tegen gegarandeerd de laagste prijs en snelste doorlooptijd. 

Tijdens deze inspecties zal KFSI de opdrachtgevers continu op de hoogte houden van de voortgang en ondersteunen en begeleiden. Door de 25 jaar ervaring in de brandmeldbeveiliging is KFSI de ideale partner. In deze 25 jaar zijn we in alle gebruiksfuncties werkzaam geweest.

We hebben ruimschoots ervaring in onder andere; kleinschalige woonvoorziening, woonzorgcentra, hotels, lichte- en zware industrie, datacentra, musea, gevangenissen, politiebureaus en defensie.

Brandmeldinstallatie certificering

Een brandmeldinstallatie in een gebouw heeft tot doel een begin van een brand in een dusdanig stadium te ontdekken en lokaliseren, dat het bestrijden ervan tijdig kan plaatsvinden en maatregelen kunnen worden getroffen om mens, dier, inventaris, gebouw en milieu veilig te stellen, waardoor ongevallen en/of schade worden beperkt respectievelijk voorkomen. Er zijn verschillende uitvoeringen van een brandmeldsysteem.

Ontruimingssysteem certificering

Een ontruimingsalarmsysteem is bedoeld om in geval van brand of andere noodsituaties een snelle en ordelijke, personele ontruiming van een gebouw en/of buitenruimte te bewerkstelligen.

Er zijn een tweetal hoofdsystemen te benoemen. Een luid alarminstallatie en een stilalarminstallatie.