Onafhankelijke inspecteur voor brandmeldinstallaties en ontruimingssystemen

KFSI werkt als onderaannemer in opdracht van inspectiebureaus, voor eindgebruikers en/of gebouweigenaren.

Als gebruiker van een gebouw ben je volgens het Bouwbesluit 2012 verantwoordelijk voor de brandveiligheid van het pand. Bekijk hier hoe KFSI te werk gaat.

Waarom een inspecteur nodig?

Waarom heb je een ervaren inspecteur nodig voor je brandmeldinstallatie? Brandbeveiliging heeft als doel om de veiligheid van mensen en dieren te kunnen waarborgen. Daarnaast is het beperken van materiële schade en het continueren van het bedrijfsproces een belangrijk doel. Deze doelen kunnen gewaarborgd blijven als de kwaliteit van het brandmeld- en ontruimingsalarmsysteem middels een onafhankelijke inspectie worden geïnspecteerd.

Brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties dienen aan de wettelijke minimale eisen volgens het Bouwbesluit 2012 te voldoen. Gestelde eisen vanuit het bevoegd gezag, verzekeraar en eigenaar/gebruiker worden ook geïnspecteerd.

25 jaar ervaring in de brandbeveiliging

KFSI voert als onderaannemer van inspectiebureau ’s zelfstandig inspecties uit op basis van doelmatigheid volgens, in overeenstemming met door de inspectiebureaus aangeleverde inspectieschema’s

Tijdens deze inspecties zal KFSI de opdrachtgevers continue op de hoogte houden van de voortgang en daar waar nodig is ondersteunen en begeleiden. Door de 25 jaar ervaring in de brandmeldbeveiliging is KFSI de ideale partner in deze. KFSI beschikt over 16,5 jaar ervaring in de technische kant van brandmeld- en ontruimingsalarmsystemen en 8,5 jaar als onafhankelijke inspecteur voor een gerenommeerd bedrijf. In deze 25 jaar zijn we in alle gebruiksfuncties werkzaam geweest.

We hebben ruimschoots ervaring in onder andere; kleinschalige woonvoorziening, woonzorgcentra, hotels, lichte- en zware industrie, datacentra, musea, gevangenissen, politiebureaus en defensie.

Brandmeldinstallatie

Een brandmeldinstallatie in een gebouw heeft tot doel een begin van een brand in een dusdanig stadium te ontdekken en lokaliseren, dat het bestrijden ervan tijdig kan plaatsvinden en maatregelen kunnen worden getroffen om mens, dier, inventaris, gebouw en milieu veilig te stellen, waardoor ongevallen en/of schade worden beperkt respectievelijk voorkomen. Er zijn verschillende uitvoeringen van een brandmeldsysteem.

Omvang van bewaking

  • Volledige bewaking
  • Gedeeltelijke bewaking
  • Niet- automatische bewaking
  • Object-bewaking
  • Ruimtebewaking (in relatie tot ontvluchten/samenvallende vluchtwegen)
  • Ruimtebewaking (het specifiek conform opgave eigenaar/gebruiker bewaken van ruimten)
  • Een combinatie van de verschillende “omvang van bewaking” is uiteraard ook mogelijk.

Ontruimingssysteem

Een ontruimingsalarmsysteem is bedoeld om in geval van brand of andere noodsituaties een snelle en ordelijke, personele ontruiming van een gebouw en/of buitenruimte te bewerkstelligen.

Er zijn een tweetal hoofdsystemen te benoemen. Een luid alarminstallatie en een stilalarminstallatie.

  1. Bij een luid alarminstallatie is er een luid alarm type B (toonsignalen) maar ook een luid alarm type A (toonsignalen in combinatie met gesproken woord berichten).
  2. Bij een stilalarmsysteem wordt een geselecteerde groep personen (BHV) gewaarschuwd die een ontruiming in gang kunnen zetten. Dit kan gebeuren middels BHV (bedrijfshulpverlening) ontvangsttoestellen, pagers en/of smartphones. Een combinatie van de tweetal hoofdsystemen is uiteraard ook mogelijk.