Inspectie ontruimingsinstallatie

KFSI werkt in opdracht van inspectiebureaus, eindgebruikers en/of gebouweigenaren.

Waarom een ontruimingsinstallatie laten inspecteren?

In tijden van nood telt elke seconde. Een goed onderhouden ontruimingsinstallatie redt levens door effectieve communicatie en duidelijke instructies te bieden, waardoor mensen veilig en efficiënt geleid worden naar de dichtstbijzijnde uitgang. Regelmatige inspecties zijn niet alleen een wettelijke vereiste maar vormen de kern van een proactieve veiligheidsstrategie.

De voordelen van een inspectie door KFSI. 

Bel ons voor vrijblijvend advies op 0321 70 02 38

Een greep uit onze landelijke opdrachtgevers.

Is het verplicht om een ontruimingsinstallatie te laten keuren?

Het is belangrijk en verplicht om uw ontruimingsinstallatie regelmatig te laten controleren door een onafhankelijke expert. Na deze controle ontvangt u direct een inspectiecertificaat, dat wettelijk verplicht is en door uw verzekeringsmaatschappij gevraagd kan worden.

Diverse soorten inspecties

Er zijn diverse soorten inspecties, welke nodig is in uw siutatie leggen wij u graag vrijblijvend voor. 

Een nulinspectie heeft als doel om de status van het brandmeld- en/of ontruimingsalarmsysteem in kaart te brengen. De uitkomst van deze nulinspectie kan worden meegenomen als uitgangspunt voor verder onderzoek. De nulinspectie is meestal de eerste stap in een verbeter- en/of veranderproces en brengt de huidige situatie van het brandmeld- en ontruimingsalarmsysteem in kaart. De geconstateerde bevindingen zullen benoemd worden in een inspectieverslag (zonder eindconclusie).

Een initiële inspectie controleert of het systeem voldoet aan de gestelde doelen, inclusief technische en organisatorische aspecten. Na goedkeuring volgt een inspectierapport en, bij geen afkeurpunten, een certificaat. De geldigheid van dit certificaat varieert van 1 tot 3 jaar, afhankelijk van specifieke vereisten.

Een vervolginspectie beoordeelt of het beheer en onderhoud van systeem voldoen aan hun doelen en de wettelijke eisen van het Bouwbesluit 2012. Na goedkeuring wordt een inspectierapport en, bij geen afkeurpunten, een inspectiecertificaat uitgereikt, geldig voor 1 tot 3 jaar afhankelijk van specifieke vereisten.

Als er tijdens een initiële- en/of vervolginspectie een tekortkoming wordt vastgesteld , welke resulteert in een afwijking in het inspectierapport dient dit eerst hersteld te worden. Nadat de tekortkoming is hersteld zal er in overleg met de inspecteur worden afgestemd hoe de her-inspectie zal plaats vinden. De inspecteur zal volgens, in overeenstemming met de door de inspectiebureau ’s aangeleverde inspectieschema verificatie uitvoeren.

Over KFSI

KFSI is een pragmatisch en doelgerichte bedrijf. KFSI voert als onderaannemer van inspectiebureau ’s zelfstandig inspecties uit op basis van doelmatigheid” volgens, in overeenstemming met door de inspectiebureau’ s aangeleverde inspectieschema’s.

Tijdens deze inspecties zal KFSI de opdrachtgevers continue op de hoogte houden van de voortgang en daar waar nodig is ondersteunen en begeleiden. Door de 25 jaar ervaring in de brandmeldbeveiliging is KFSI de ideale partner in deze. KFSI beschikt over 16,5 jaar ervaring in de technisch kant van brandmeld- en ontruimingsalarmsystemen en ook 8,5 jaar als onafhankelijke inspecteur voor een gerenommeerd bedrijf. In deze 25 jaar zijn we in alle gebruiksfuncties werkzaam geweest.

Offerteaanvraag

Wij zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen.

KFSI 

Tel: 0321-700238
Email: info@kfsi.nl

KvK: 86875132
BTW: NL004319099B59